หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี ทรงปลูกต้นสัตบรรณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการสวนสมุนไพรและสวนรุกขชาติ

วันที่ 11 กันยายน 2535