เสวนาวิชาการจดหมายเหตุ - เบื้องหลังการรวบรวมต้นฉบับหนังสือผู้ประศาสน์การและอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2477-2556) : ประวัติชีวิต ความคิด และการทำงาน และเปิดตัวหนังสือธรรมศาสตรานุกรม 80 ปี ธรรมศาสตร์
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
20140624 113315 20140624 125538 20140624 133758 20140624 133825 20140624 133834 20140624 133840
20140624 133850 20140624 133917 20140624 134200 20140624 134210 20140624 134216 20140624 134224
20140624 135556 20140624 140936 20140624 141120 20140624 141313 20140624 141948 20140624 145055
20140624 151556 20140624 152532 20140624 155020 20140624 162028