ประชุมเรื่อง การบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจดหมายเหตุ ม.เกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 15 สิงหาคม 2555